Tema Miljø og sundhed

Hvert af de seks temaer beskrives ud fra følgende model:

 

Temaet indledes af et afsnit med en kort beskrivelse af baggrunden for temaet. Dernæst følger

 

 • børn har brug for
 • det betyder
 • sådan gør vi

 

I modellen beskrives først et mål udtrykt som ”børn har brug for”. Denne beskrivelse

uddybes yderligere i afsnittet ”det betyder”, hvor det nøjere beskrives, hvad målet

indeholder. Her beskrives, hvordan de enkelte temaer kan have betydning for de

grundlæggende værdier.

 

Hvert af de seks temaer afsluttes med ”sådan gør vi”.

I ”sådan gør vi” er først nævnt de obligatoriske tiltag, som er gældende for hele børne– og

skoleområdet at arbejde med - og følge op på i de kommende fire år.

 

 

Dernæst følger mulige tiltag, som institutionerne ikke er forpligtet til at følge – men

som de naturligvis kan arbejde videre med, hvis det giver mening i institutionen.

 

Decentralt udvikler institutionerne selv øvrige tiltag, hvis de mulige tiltag ikke ønskes eller

allerede er implementeret i institutionen. Baggrunden herfor er, at alle institutioner til

stadighed udvikler decentrale projekter og hermed bidrager aktivt til udviklingen på hele

børneområdet.

 

 

Miljø og sundhed

 

I takt med kulturelle og samfundsmæssige ændringer er der opstået en voksende

bekymring for befolkningens sundhed, hvor børns manglende fysiske aktivitet,

overvægt og velbefindende er centrale spørgsmål. Et sundt liv er livskvalitet, og det

forudsætter rigtig kost og rigelig motion fra barnet er lille for at undgå fedme, som

grundlægges i de tidlige år. I samfundet er der et stort udbud af usunde madvarer og

passive aktiviteter, derfor er der brug for at udvikle børns kompetencer til at skelne

og vælge.

 

Børn har brug for

 

at opleve og lære, hvordan de kan leve et sundt liv.

 

Det betyder, at

 • børn udvikler kompetencer til at skelne sundt fra usundt
 • børn oplever, at sund livsstil giver livskvalitet
 • institutionerne prioriterer sundhed i deres daglige aktiviteter med børnene
 • institutionernes fysiske rammer understøtter børns sunde udvikling
 • familie og institution understøtter børn i deres valg af sunde vaner
 • der er en lokal sundhedspolitik i alle institutioner
 • der i fritidslivet og institutioner er mulighed for at købe sund mad og drikke
 • børn lærer at bevare og beskytte miljøet

 

Sådan gør vi:

 

Obligatoriske tiltag:

 

Frisk og koldt drikkevand

Institutionerne sikrer nem adgang til frisk og koldt drikkevand på institutionens område,

og der udarbejdes retningslinier for, hvordan børnene tilbydes frisk og koldt drikkevand.

 

 

Projekt ”Sund skolestart”

I projektet sættes der fokus på at opspore og forebygge overvægt blandt indskolingsbørn.

Der tilbydes en særlig indsats til overvægtige tosprogede børn og familier. Projektet

foregår i samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Sundhedsplejen og er målrettet

kommunens skolesøgende børn. Der foretages en undersøgelse af alle børn inden

skolestart med henblik på at tilbyde overvægtige børn gruppeforløb, hvor der arbejdes

med deres livsstil. Projektet afvikles i perioden 2008-2010.

Sundhedsafdelingen i Socialforvaltningen og Sundhedsplejen i Børne- og

Kulturforvaltningen er ansvarlige for projektet.

Kontaktperson: Hanne Lindhard, e-mail: hanne.lindhard@glostrup.dk

 

 

Sundhedspolitik

Med udgangspunkt i den kommunale sundhedspolitik udarbejder hver institution

deres egen lokale sundhedspolitik med inddragelse af børn, forældre og medarbejdere

for derigennem at øge ejerskabet for de involverede. Sundhedspolitikken indeholder

konkrete handleplaner for: kost og måltidssituationer, motion og fysisk aktivitet samt

institutionens fysiske indretning.

Handleplaner offentliggøres på institutionernes hjemmeside senest medio 2010.

 

 

Endnu sundere skolemad

Glostrup Kommune tilbyder nu børn og forældre, at de dagligt kan købe skolemad, der

produceres af kommunen. Forvaltningen vil senest i 2009 yderligere forbedre tilbuddet,

bl.a. ved at synliggøre sundheden for de daglige valgmuligheder samt generelt gøre

skolemaden endnu mere sund. Her tænkes specielt på økologi, energisammensætning

og totalt kalorieindtag.

Kontaktperson: Allan Ø. Larsen, e-mail: allan.larsen@glostrup.dk

 

 

Obligatorisk madordning for de 0 – 6 årige

Forvaltningen vil undersøge og udarbejde forslag til mulige modeller for etablering af

obligatorisk madordning for 0 – 6 årige i Glostrup Kommune gældende for 2010.

Modeller kunne fx være tilberedning af mad i det enkelte dagtilbud og/eller mad fra

eksterne leverandører.

Kontaktperson: Ulla Eriksen, e-mail: ulla.eriksen@glostrup.dk

 

 

 

Mulige tiltag:

Mere idræt

Skolerne udarbejder planer for, hvordan de vil opprioritere idræt i skolen. Det kan fx være

flere idrætstimer på nogle klassetrin, deltage i stævner (eksempelvis DUKA-svøm),

klasserumsgymnastik, indretning af et fitnessrum på skolen til brug i undervisningstiden

og i pauser, en del af SFO’ens tilbud m.m.

 

 

Oplysning om sundhedsskadelige stoffer

I henhold til folkeskoleloven undervises om sundhedsskadelige stoffer som tobak,

alkohol og euforiserende stoffer. I kommunens lokale SSP-plan indgår dette

arbejde også. Skolerne kan sætte yderligere fokus på undervisningen om de

sundhedsskadelige stoffer ved fx at udarbejde en lokal plan for, hvordan og på

hvilke klassetrin, der skal arbejdes med de enkelte temaer.

Der kan også etableres en plan for, hvordan og hvornår forældrene inddrages.

 

 

Sundhedskampagner

Der etableres en række sundhedskampagner, hvor børnene motiveres for sund livsstil.

Kampagnerne kan være konkurrencer om fx hvilken institution, der har gået flest skridt

pr. barn over en vis periode, eller hvilken skole, der har flest børn, som selv

transporterer sig til skole enten til fods eller på cykel.

Forvaltningen har ansvar for at igangsætte en kampagne inden udgangen af 2009.

Kontaktperson: Hanne Lindhard, e-mail: hanne.lindhard@glostrup.dk

 

 

Mindske miljøbelastninger

Institutioner udvikler projekter, som giver børn kompetencer i at mindske

miljøbelastningen, og at resurseforbruget sker med omtanke. Der kan fx indgås et

samarbejde med Vestforbrænding om affald og miljø, hvor børn fra 1. – 6. klasse

arbejder aktivt med deres egen og lokalområdets affaldshåndtering. Undervisningen

foregår på deres lokale genbrugsstation.

 

 

Styrkelse af den seksuelle sundhed

Sundhedsplejen udarbejder et projekt, som har fokus på at styrke den seksuelle

sundhed i 2009 – 2011.

Kontaktperson: Hanne Lindhard, e-mail: hanne.lindhard@glostrup.dk

Opdateret 14. september 2011
Top

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Rådhusparken 2
Tlf.: 4323 6100